Informații

Direcţia Regională de Statistică NEAMȚ

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019

INDUSTRIE 1. Producţia industrială realizată 1.1 Comparaţie cu luna precedentă Producţia industrială (serie brută) realizată în luna mai 2019, comparativ cu luna aprilie  2019, a fost  mai mică  cu 0,14 %. Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în: industria bunurilor de capital (- 4,03%) şi industria bunurilor de uz curent Read more about Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019[…]

Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Direcția Regională de Statistică Neamț vă prezintă o analiză sintetică privind ponderea și locul județului Neamț în economia națională utilizând indicatori statistici grupați pe diferite domenii (populație, resurse de muncă, agricultură și silvicultură, învățământ, justiție, locuințe și utilități, activitate economică). Această metodă de analiză este utilă și relevantă pentru că indicatorii statistici absoluți spun preaRead more about Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională[…]

Situația demografică a județului Neamț

Situația demografică a județului Neamț

La 1 ianuarie 2018, populaţia rezidentă a judeţului Neamţ a fost de 446.809 locuitori, din care 220.484 bărbaţi (49,35%) şi 226.325 femei (50,65%). Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migraţiei (interne și externe), au făcut ca populaţia rezidentă judeţului Neamţ să se diminueze, în perioada 2012-2018 (1 ianuarie), cu 21.620 persoaneRead more about Situația demografică a județului Neamț[…]

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna septembrie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna septembrie 2018

INDUSTRIE 1. Producţia industrială realizată 1.1 Comparaţie cu luna precedentă Producţia industrială (serie brută) realizată în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august 2018, a fost  mai mare cu 11.64 %. Au avut loc creşteri  determinate de realizarea unor producţii mai mari în industria bunurilor de uz curent  (+19,67 %) şi în industria bunurilor deRead more about Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna septembrie 2018[…]

Anuarul Statistic al Județului Neamț – ediția 2017

Anuarul Statistic al Județului Neamț – ediția 2017

Anuarul Statistic conține un amplu volum de informații, organizate și sintetizate într-o manieră comprehensivă, coerentă și sintetică, reușind să evidențieze, convingător, prin date statistice, evoluțiile cele mai semnificative ce au avut loc într-o perioadă istorică determinată, în numeroase domenii social-economice. Ediția 2017 a Anuarului Statistic menține caracterul unitar și structura edițiilor precedente, asigurând utilizatorilor deRead more about Anuarul Statistic al Județului Neamț – ediția 2017[…]