Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

 

Judeţul Neamţ

Numărul

locuitorilor

Locuitori/km2

29 decembrie 1930

311113

52,8

25 ianuarie 1948

357348

60,6

21 februarie 1956

419949

71,2

15 martie 1966

470206

79,8

5 ianuarie 1977

532096

90,2

7 ianuarie 1992

578420

98,1

18 martie 2002

554516

94,0

20 octombrie 20111)

470766

79,8

     

 1) Populaţie rezidentă (stabilă)