Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale  (la sfârşitul anului) - CAEN Rev.2

 

 mii persoane

Regiunea Nord – Est

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total  economie  

1401,8

1308,9

1290,9

1253,3

1265,6

1246,2

1262,3

1248,9

1208,2

1207,2

1192,8

1224,7

1203,7

1180,2

Agricultură, silvicultură şi pescuit

 

 

 

 

 

 

 

489,2

489,3

501,0

495,5

508,4

482,2

465,7

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

232,5

206,3

197,8

200,3

201,5

199,6

194,9

   din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria extractivă

 

 

 

 

 

 

 

6,2

5,2

4,7

4,8

4,5

4,3

4,2

Industria prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

199,7

175,2

170,1

172,7

175,1

175,3

170,8

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

 

 

 

 

 

 

9,6

8,6

7,6

7,0

6,4

4,1

3,8

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

 

 

 

 

 

 

 

17,0

17,3

15,4

15,8

15,5

15,9

16,1

Construcţii

 

 

 

 

 

 

 

82,1

72,9

73,1

72,3

70,9

74,9

74,7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 

 

 

 

 

 

142,9

141,9

143,7

144,3

147,1

154,4

150,9

Transport şi depozitare

 

 

 

 

 

 

 

45,2

45,3

46,8

46,8

48,9

46,3

43,1

Hoteluri şi restaurante

 

 

 

 

 

 

 

18,3

13,3

14,8

14,8

17,2

16,2

18,4

Informaţii şi comunicaţii

 

 

 

 

 

 

 

7,7

6,8

8,7

8,1

11,6

11,3

11,3

Intermedieri financiare şi asigurări

 

 

 

 

 

 

 

10,0

9,3

9,1

8,5

8,9

8,2

8,3

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

5,2

5,8

3,3

3,2

3,4

3,8

3,1

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

12,5

11,8

11,2

11,2

11,8

11,7

12,5

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

 

 

 

 

 

 

 

17,7

16,8

15,5

16,6

19,8

22,0

23,6

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

 

 

 

 

 

 

 

28,5

30,2

26,9

25,9

25,1

25,0

25,6

Învăţământ

 

 

 

 

 

 

 

72,3

68,7

65,1

64,5

65,4

63,7

63,4

Sănătate şi asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

 

64,0

65,7

65,6

58,4

58,5

58,0

58,8

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

 

 

 

 

 

 

 

5,3

6,8

6,6

6,5

6,5

7,4

8,2

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

15,5

17,3

18,0

15,9

19,7

19,0

17,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Sursa: Balanţa forţei de muncă – la sfârşitul anului