Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului) - CAEN Rev.2

mii persoane

Judeţul Neamţ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total  economie

223,4

206,3

202,8

199,4

200,9

196,0

196,4

193,8

188,3

191,0

186,5

192,8

188,3

185,4

Agricultură, silvicultură şi pescuit

 

 

 

 

 

 

 

82,3

82,5

84,3

82,8

85,0

80,6

78,1

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

37,1

32,7

31,2

31,4

31,8

32,0

31,2

   din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria extractivă

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,5

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

Industria prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

33,7

29,2

28,3

28,3

28,9

29,3

28,4

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,6

0,7

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

 

 

 

 

 

 

 

2,0

2,0

1,7

1,8

1,7

1,7

1,7

Construcţii

 

 

 

 

 

 

 

9,3

8,2

8,6

7,8

8,3

8,6

8,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 

 

 

 

 

 

24,7

25,0

25,7

25,8

26,4

27,1

26,3

Transport şi depozitare

 

 

 

 

 

 

 

6,4

6,7

7,1

7,2

7,4

6,9

6,5

Hoteluri şi restaurante

 

 

 

 

 

 

 

3,8

2,1

3,2

3,3

4,3

3,4

4,0

Informaţii şi comunicaţii

 

 

 

 

 

 

 

0,7

0,8

0,8

0,9

1,2

1,1

1,0

Intermedieri financiare şi asigurări

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,4

1,5

1,3

1,4

1,3

1,3

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

0,8

0,8

0,6

0,6

0,7

0,9

0,7

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,9

1,6

1,4

1,5

1,7

1,8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

 

 

 

 

 

 

 

2,2

2,5

2,9

2,4

2,8

2,9

3,8

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

 

 

 

 

 

 

 

4,7

4,7

4,2

3,9

3,8

3,7

3,8

Învăţământ

 

 

 

 

 

 

 

9,2

8,7

8,4

8,2

8,3

8,1

8,2

Sănătate şi asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

 

7,7

7,9

8,2

7,3

7,4

7,4

7,4

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,7

0,8

0,8

0,8

1,0

1,0

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

1,1

1,7

1,9

1,4

1,7

1,6

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Sursa: Balanţa forţei de muncă – la sfârşitul anului