Durata medie a vieţii, pe sexe

 

 ani

Judeţul Neamţ

Ambele sexe

Masculin

Feminin

2001

71,11

67,64

74,80

2002

71,18

67,73

74,84

2003

71,01

67,61

74,60

2004

71,26

67,99

74,71

2005

72,01

68,41

75,83

2006

72,69

68,92

76,70

2007

73,21

69,52

77,10

2008

73,58

69,60

77,82

2009

73,53

69,83

77,44

2010

73,61

70,06

77,33

2011

73,94

70,05

78,07

2012

74,45

70,57

78,53

2013

75,17

71,59

78,89

2014

75,36

71,76

79,12

       

 Durata medie a vieţii Ón anul de referinţă s-a calculat pe baza numărului populaţiei şi al deceselor pentru o perioadă de trei ani.

 Populaţia luată Ón calcul a fost determinată pe baza sporului natural şi a soldului migraţiei internaţionale definitive.