Execuţia bugetelor locale

 

 

 

milioane lei

Regiunea Nord Est

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Venituri total

2337,4

2839,8

4023,5

5177,7

6148,0

6044,4

6249,6

6607,4

6495,2

7103,9

7619,2

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Subvenţii primite de la bugetul de stat

122,7

178,2

144,9

807,5

775,8

696,0

797,7

836,6

781,3

932,9

1131,8

Cheltuieli total

2301,9

2778,2

3745,6

4853,3

5995,6

5845,1

5857,9

6375,1

6711,4

6928,5

7637,3

Excedent (+) / Deficit (-)

35,5

61,6

277,9

324,4

152,4

199,3

391,7

232,3

-216,2

175,4

-18,1

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice