Execuţia bugetelor locale

 

 milioane lei

Judeţul Neamţ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Venituri total

322,4

414,4

568,1

742,4

877,7

858,5

921,9

986,9

913,0

1010,0

1090,3

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenţii primite de la bugetul de stat

17,3

21,1

24,9

119,9

111,1

111,4

115,0

145,3

106,0

131,4

160,6

Cheltuieli total

319,3

402,6

523,5

687,2

846,8

844,7

863,5

983,5

943,0

993,7

1094,5

Excedent (+) / Deficit (-)

+3,1

+11,8

+44,6

+55,2

+30,9

+13,8

+58,4

+3,4

-30,0

+16,3

-4,2

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice