Activităţile de telefonie1)

 

Judeţul Neamţ

Abonamente
telefonice
- la sfârşitul anului -
(număr)

Convorbiri telefonice

Interurbane
manuale
(mii minute)

Automate
(mii impulsuri)

Internaţionale
manuale
(mii minute)

Internaţionale
automate
(mii minute)

2000

80353

757

314038

43

1485

2001

86941

467

398651

41

1797

2002

91891

766

293701

357

2373

2003

95068

265

244860

376

2669

2004

95968

80

185828

398

3120

 

Judeţul Neamţ

Numărul total

de conexiuni

- la sfârşitul anului -

Convorbiri telefonice

Interne

Internaţionale

Fix –

Mobil

Fix –

Fix

Acces special Internet1)

Interurbane

Locale

2005

90691

15122

102588

2896

12132

218

16836

2006

83398

13418

93807

2614

12182

608

22728

2007

82704

14416

80814

3164

13202

7416

11269

2008

95677

22441

90439

2717

11851

12536

3867

2009

102312

21,2

79,1

3,3

10,3

13,2

1,2

2010

88429

18,4

68,6

3,7

10,0

17,8

0,4

2011

91,9

14,9

56,9

4,9

12,4

11,4

0,1

2012

86,8

12,4

50,3

5,2

13,8

12,8

**)

2013

88,6

10,7

43,4

7,2

20,5

13,9

**)

2014

94,2

8,9

36,1

6,5

27,7

10,9

**)

  

 

1) Servicii prin care se asigură de către ROMTELECOM SA accesul public prin dial-up la Internet a utilizatorilor  Internet prin reţeaua publică fixă naţională, diferenţiat faţă de serviciul telefonic de bază.

Începând cu anul 2009, unitatea de măsură pentru convorbiri telefonice este milioane minute (până în anul 2009 - mii minute)

Începând cu anul 2007, "abonamentele telefonice" au fost redenumite în "conexiuni". Până în anul 2006, conexiunile cuprind abonamentele  persoanelor fizice şi juridice, inclusiv faxurile, în reţeaua Romtelecom. Începând cu anul 2007, datele includ furnizorii alternativi de telefonie fixă.

Începând cu anul 2011, unitatea de măsură pentru conexiuni este mii.

**) date mai mici decât 0,05