Activităţile de poştă şi telegrafie

 

Regiunea Nord - Est

Activităţile de poştă 

Activităţile de telegrafie

Corespondenţă expediată

(mii bucăţi)

Mesagerii
(mii bucăţi)

Mandate poştale

şi telegrafice

(mii)

Abonamente telex (număr)

- la sfârşitul anului -

Comunicaţii telex interne

(mii impulsuri)

2000

27322

584

24339

279

4177

2001

29524

567

24341

237

3905

2002

33163

564

23490

150

2482

2003

31081

555

22298

121

862

2004

36353

568

21056

90

522

 

Regiunea Nord - Est

Activităţile de poştă 

Corespondenţă

şi imprimate
(mii bucăţi)

Colete

poştale

 (mii bucăţi)

Trimiteri recomandate
(mii bucăţi)

Trimiteri

cu valoare

 declarată

(mii bucăţi)

2005

21058

180

4390

68

2006

19269

157

3919

251

2007

18579

113

4012

209

2008

31434

334

5941

216

2009

26953

193

5633

44

2010

21071

193

5275

104

2011

12746

189

4590

96

2012

6567

150

4686

85

2013

5620

159

4922

101

2014

3957

259

4394

21