Activităţile de poştă şi telegrafie

 

Judeţul Neamţ

Activităţile de poştă 

Activităţile de telegrafie

Corespondenţă expediată
(mii bucăţi)

Mesagerii
(mii bucăţi)

Mandate poştale
şi telegrafice
(mii)

Abonamente

telex
(număr)

 - la sfârşitul

anului -

Comunicaţii telex
interne

(mii impulsuri)

2000

3734

64

3773

36

480

2001

3284

71

3687

28

513

2002

3352

69

3496

25

298

2003

3616

66

3262

17

63

2004

4319

79

3075

11

71

 

Judeţul Neamţ

Activităţile de poştă 

Corespondenţă

şi imprimate
(mii bucăţi)

Colete

poştale

(mii bucăţi)

Trimiteri recomandate
(mii bucăţi)

Trimiteri

cu valoare

 declarată

(mii bucăţi)

2005

2056

19

815

7

2006

2055

20

647

52

2007

1530

12

640

40

2008

3293

49

1094

17

2009

2786

25

1030

4

2010

1831

23

1026

9

2011

2007

22

740

11

2012

861

18

756

8

2013

905

19

817

10

2014

557

30

679

-