Drumurile publice, la 31 decembrie 2014

                                                                                                                                                                                                km

 

Regiunea Nord - Est

Drumuri publice - total

14533

†††† din care:

 

†††††††††† Modernizate

4923

†††††††††† Cu Ómbrăcăminţi uşoare rutiere

2591

Din total drumuri publice:

 

††††††Drumuri naţionale 1)

2668

†††††††††††† din care:

 

††††††††††††††††††† Modernizate

2468

††††††††††††††††††† Cu Ómbrăcăminţi uşoare rutiere

162

††††††† Drumuri judeţene şi comunale

11865

†††††††††††† din care:

 

†††††††† †††††††††††Modernizate

2455

††††††††††††††††††† Cu Ómbrăcăminţi uşoare rutiere

2429

Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu

39,4

 

 

1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene