Drumurile publice, la 31 decembrie 2014

 

km

 

Judeţul Neamţ

Drumuri publice - total

2009

†††† din care:

 

†††††††††† Modernizate

547

†††††††††† Cu Ómbrăcăminţi uşoare rutiere

579

Din total drumuri publice:

 

††††††† Drumuri naţionale 1)

418

†††††††††††† din care:

 

††††††††††††††††††† Modernizate

407

††††††††††††††††††† Cu Ómbrăcăminţi uşoare rutiere

11

††††††† Drumuri judeţene şi comunale

1591

†††††††††† †††din care:

 

†††††††††††††††††† Modernizate

140

†††††††††††††††††† Cu Ómbrăcăminţi uşoare rutiere

568

Densitatea drumurilor publice pe 100 km2 teritoriu

34,1

 

 

1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene