Liniile de cale ferată Ón exploatare, la 31 decembrie 2014

 

km

 

Regiunea Nord - Est

Total1)

1621

††††† din care:

 

††††† electrificate

663

din care:

 

††††† Linii cu ecartament normal 2)

 

†††††††††††† Total

1590

Cu o cale

1050

Cu două căi

540

††††† Linii cu ecartament larg

31

Densitatea liniilor pe 1000 km2 teritoriu

44,0

 

 

1) Inclusiv liniile cu ecartament Óngust

2) Linii la care distanţa Óntre şine este de 1435 mm