Liniile de cale ferată Ón exploatare, la 31 decembrie 2014

 

km

 

Judeţul Neamţ

Total1)

173

††††† din care:

 

††††† electrificate

89

Din total:

 

††††† Linii cu ecartament normal 2)

 

†††††††††††† Total

173

†††† †††††††††††††Cu o cale

99

††††††††††††††††† Cu două căi

74

††††† Linii cu ecartament larg

-

Densitatea liniilor pe 1000 km2 teritoriu

29,3

 

 

1) Inclusiv liniile cu ecartament Óngust

2) Linii la care distanţa Óntre şine este de 1435 mm