Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie 2014

 

Regiunea Nord - Est

Lungimea

străzilor

orăşeneşti

(km)

Total

3918

   din care: modernizate

2234