Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie 2014

 

Judeţul Neamţ

Lungimea străzilor orăşeneşti (km)

Total

401

   din care: modernizate

299