Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în anul 2014

 

 

Judeţul Neamţ

Localităţi1) cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă (număr)

 - la sfârşitul anului

 

Total

52

    din care:

 

Municipii şi oraşe

5

Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile (km)

– la sfârşitul anului

1374,7

 

 

1) Municipii, oraşe, comune