Localităţile Ón care se distribuie energie termică,

la 31 decembrie 2014

                                                                                                                                                        număr

Regiunea Nord - Est

Localităţi 1)

Ón care se distribuie

energie termică

Total

15

†† ††din care: municipii şi oraşe

12

 

 

1) Municipii, oraşe, comune