Localităţi Ón care se distribuie energie termică, la 31 decembrie 2014

 

număr

Judeţul Neamţ

Localităţi1)

Ón care se

distribuie

energie

termică

Total

3

†††† din care: municipii şi oraşe

1

 

 

1)Municipii, oraşe, comune