Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

 

Judeţul Neamţ

Localităţi1) în care se
distribuie gaze naturale
(număr)
- la sfârşitul anului -

Lungimea simplă
a conductelor de
distribuţie a
gazelor naturale
(km)
- la sfârşitul anului -

Volumul gazelor naturale
distribuite
(mii mł)

Total1)

din care: municipii
şi oraşe

Total

din care:
pentru
uz casnic

2001

12

4

294,6

279165

112648

2002

12

4

310,9

181105

111663

2003

14

4

340,5

168265

126242

2004

14

4

334,4

140899

46954

2005

14

4

321,3

132909

53010

2006

14

4

340,2

268704

50589

2007

17

4

371,8

168139

48331

2008

17

4

403,9

131699

50344

2009

16

4

422,3

114810

48416

2010

15

4

449,6

128610

59427

2011

16

4

462,1

127334

53299

2012

16

4

477,2

107533

50240

2013

18

4

479,8

99781

49751

2014

18

4

510,0

135786

56128

 

 

 

 

 

 

1) Municipii, oraşe, comune