Parcul de tractoare şi  maşini agricole principale din agricultură1), (la sfârşitul anului)

 

 

 

 

bucăţi

Regiunea Nord - Est

Tractoare agricole

 fizice

Pluguri

 pentru

 tractor

Semănători mecanice

Combine autopropulsate pentru recoltat: cereale păioase + porumb + furaje

2001

16918

13712

6352

2931

2002

16617

13853

6360

2851

2003

16926

14183

6354

2771

2004

17555

14956

6545

2712

2005

18687

15079

6851

2758

2006

18812

15469

7138

2723

2007

18912

15668

7164

2712

2008

19191

15932

7403

2564

2009

19622

16071

7533

2664

2010

19944

16554

7672

2647

2011

20319

16830

8165

2721

2012

20594

16771

8300

2797

2013

21448

17380

8580

2876

2014

21680

17146

8734

2677

 

 

 

 

 

1) Aferent unităţilor care au agricultura ca activitate principală (inclusiv exploataţiile agricole individuale)

Sursa: Începând cu anul 2005, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

            Pentru anii anteriori, cercetări statistice curente şi surse  administrative.