Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură1),

(la sfârşitul anului)

 

 

 

 

bucăţi

Judeţul Neamţ

Tractoare

agricole

fizice

Pluguri

pentru

tractor

Semănători

 mecanice

Combine

autopropulsate

 pentru recoltat:

cereale păioase

+ porumb + furaje

2001

2076

1713

905

491

2002

2068

1683

883

474

2003

2076

1753

897

470

2004

2107

1840

987

433

2005

2116

1652

840

382

2006

2116

1652

840

382

2007

2135

1652

840

392

2008

2349

1981

1159

337

2009

2449

1961

1165

421

2010

2489

2103

1312

388

2011

2614

2180

1398

394

2012

2582

2214

1443

404

2013

2631

2255

1469

437

2014

2674

2342

1496

472

 

 

 

 

 

1) Aferent unităţilor care au agricultura ca activitate principală (inclusiv exploataţiile agricole individuale)

Sursa: Începând cu anul 2005, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Pentru anii anteriori, cercetări statistice curente şi surse administrative.