Producţia agricolă animală, în anul 2014

 

Judeţul Neamţ

Total

din care:

proprietate

majoritar

 privată

Carne – total (tone greutate în viu)

21191

21144

Carne de bovine (tone greutate în viu)

7600

7555

Carne de porcine (tone greutate în viu)

9180

9179

Carne de ovine şi caprine (tone greutate în viu)

1384

1383

Carne de pasăre (tone greutate în viu)

3024

3024

Lapte – total (mii hl)

1609

1597

Lapte de vacă şi bivoliţă (mii hl)

1496

1485

Lână – total (tone)

473

472

Ouă – total (milioane bucăţi)

157

157

Miere extrasă (tone)

244

244