Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2014

 

                                                                                                                                                            kg/ha

Regiunea Nord - Est

Total

din care:

proprietate majoritar

 privată

Vii pe rod – total

4878

4896

Vii altoite pe rod

5431

5476

Vii hibride pe rod

4466

4466