Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2014

kg/ha

Judeţul  Neamţ

Total

din care:

proprietate

majoritar

privată

Vii pe rod – total

4837

4837

Vii altoite pe rod

2500

2500

Vii hibride pe rod

4845

4845