Producţia totală de struguri, în anul 2014

 

 

tone

Regiunea Nord - Est

Total

din care:

proprietate

 majoritar

privată

Vii pe rod – total

1404521)

1403401)

Vii altoite pe rod

66895

66794

Vii hibride pe rod

73557

73546

 

 

 

1) Inclusiv producţia de struguri din grădinile familiale