Producţia totală de struguri, în anul 2014

 

 

tone

Judeţul  Neamţ

Total

din care:

proprietate

majoritar

privată

Vii pe rod – total

28491)

28491)

Vii altoite pe rod

5

5

Vii hibride pe rod

2844

2844

 

 

 

1) Inclusiv producţia din grădini familiale