Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2014

                                                                                                                                                                                hectare

Regiunea Nord - Est

Total

din care:

proprietate

 majoritar

privată

Vii pe rod – total

28790

28666

Vii altoite pe rod

12318

12198

Vii hibride pe rod

16472

16468