Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2014

 

 

hectare

Judeţul  Neamţ

Total

din care:

proprietate

majoritar

 privată

Vii pe rod – total

589

589

Vii altoite pe rod

2

2

Vii hibride pe rod

587

587