Producţia medie la hectar, la principalele culturi, în anul 2014

 

 

 

kg/ha

Regiunea Nord - Est

Total

din care:

proprietate

majoritar

 privată

Grâu

3340

3334

Secară

2542

2552

Orz şi orzoaică

2821

2814

Ovăz

2027

2028

Porumb boabe

4967

4967

Mazăre boabe

1784

1803

Fasole boabe

1223

1224

Cartofi - total

17715

17713

Cartofi de toamnă

18000

17999

Sfeclă de zahăr

38378

38380

Floarea soarelui

2064

2064

Soia boabe

2217

2211

Tomate

15240

15238

Ceapă uscată

12811

12812

Varză

23979

23983

Pepeni verzi şi galbeni

19488

19488

Furaje verzi anuale

18783

18778

Furaje perene

16646

16600