Producţia medie la hectar, la principalele culturi, în anul 2014

 

kg/ha

Judeţul Neamţ

Total

din care:

proprietate

majoritar privată

Grâu

4071

4057

Secară

2550

2550

Orz şi orzoaică

3486

3485

Ovăz

2208

2207

Porumb boabe

5993

5996

Mazăre boabe

1795

1857

Fasole boabe

1344

1355

Cartofi - total

16061

16064

Cartofi de toamnă

16097

16099

Sfeclă de zahăr

47946

47946

Floarea soarelui

2344

2345

Soia boabe

2514

2488

Tomate

12277

12277

Ceapă uscată

14250

14250

Varză

22449

22449

Lucernă

17871

17652

Trifoi

18523

18523