Producţia ramurii agricultură

 

 

 

 

mii lei

Regiunea Nord - Est

Total

Vegetală

Animală

Servicii agricole

2001

4788238

2878807

1877019

32413

2002

6167452

3690781

2442667

34004

2003

7172660

4472952

2667781

31927

2004

8661595

5520768

3108943

31884

2005

8410873

4809274

3566737

34862

2006

9169393

5521558

3605345

42490

2007

8248287

4757124

3438572

52591

2008

11678213

7721841

3900856

55516

2009

10573936

6050339

4470524

53073

2010

10804888

6934858

3821656

48374

2011

12639425

8585793

4006369

47263

2012

10646133

6169594

4412265

64274

2013

13059566

8674619

4330573

54374

2014

12670938

8009301

4575234

86403

 

 

 

 

 

Notă: Conform metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice pentru Agricultură”

Sursa: Începând cu anul 2004, cercetări statistice realizate prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole.   

            Pentru anii anteriori, cercetări statistice bazate pe surse administrative.