Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

 hectare

 

Regiunea Nord – Est

Suprafaţa totală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

Arabilă

Păşuni

Fâneţe

Vii şi pepiniere viticole

Livezi şi pepiniere pomicole

2001

3684983

2130720

1372600

498261

197243

38247

24369

2002

3684983

2131421

1375008

498634

197258

37305

23216

2003

3684983

2133569

1378476

499000

197781

35559

22753

2004

3684983

2130876

1381943

495084

197097

34289

22463

2005

3684983

2130767

1381306

495964

197119

34340

22038

2006

3684983

2142507

1394295

490576

202245

34544

20847

2007

3684983

2127916

1383308

494372

199028

32493

18715

2008

3684983

2127518

1382997

496007

199104

31027

18383

2009

3684983

2126358

1382901

494921

199533

30789

18214

2010

3684983

2123395

1381751

493247

199300

30683

18414

2011

3684983

2122735

1380705

492293

200638

30663

18436

2012

3684983

2121801

1380868

490998

201003

30642

18290

2013

3684983

2121157

1380452

491389

200258

30639

18419

2014

3684983

2124775

1381790

491639

200983

31238

19125

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Fondul funciar, după modul de folosinţă pe judeţe, reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în rază administrativă.

 Sursa: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru perioada 2001-2006 şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru perioada 2007-2014