Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie

 

 

 

 

 

 

 

hectare

 Judeţul Neamţ

Suprafaţa totală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

Arabilă

Păşuni

Fâneţe

Vii1)

Livezi2)

2001

589614

283803

170380

69459

40088

1111

2765

2002

589614

283789

170473

69394

40108

1111

2703

2003

589614

283717

170633

69424

40101

891

2668

2004

589614

284051

171061

69645

40068

705

2572

2005

589614

284033

170939

69776

40107

786

2425

2006

589614

284030

170927

70063

40059

682

2299

2007

589614

283287

169983

70448

40554

568

1734

2008

589614

283462

170048

70406

40565

568

1875

2009

589614

282592

170015

69183

40954

570

1870

2010

589614

281520

169223

68848

41032

570

1847

2011

589614

280971

168375

67576

42658

541

1821

2012

589614

280153

168807

66043

42928

530

1845

2013

589614

280849

169255

66936

42340

536

1782

2014

589614

281649

168906

68145

42283

548

1767

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Fondul funciar, după modul de folosinţă pe judeţe, reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în rază administrativă.

1) Vii şi pepiniere viticole

2) Livezi şi pepiniere pomicole

Sursa: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru perioada 2001-2006 şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru perioada 2007-2014