Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

hectare

Judeţul Neamţ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Suprafaţa cultivată – total

168733

170045

170327

1472931)

1572301)

1477681)

1354391)

1401451)

1495761)

1496581)

1495841)

1486151)

1478491)

1477051)

Cereale pentru boabe

din care:

111801

109154

105020

108530

103465

90333

86153

87505

90881

93130

91437

95223

91143

86590

Grâu şi secară

33804

33667

25715

30184

29742

22639

20067

23879

23390

24980

21428

24513

22840

20543

Orz şi orzoaică

8566

10288

7056

6132

6770

5469

4757

7743

9363

5987

5070

5443

5289

5052

Porumb boabe

60188

54668

61974

61607

57500

53176

54300

46996

49135

53454

57789

56809

55603

53702

Cartofi

9494

9475

9568

9397

10041

10066

8110

8615

8675

8477

8237

8223

7592

7623

Sfeclă de zahăr

2935

3297

2148

478

1092

3132

3036

2235

2098

2651

1760

3646

3295

3549

Plante uleioase

din care:

4676

6777

9774

7863

9375

11673

11820

13902

19576

17033

19996

14989

18998

23537

Floarea soarelui

3774

5102

7462

6146

7405

7384

6235

6758

7770

9412

10700

9576

10860

11727

Legume

5297

5413

5464

60412)

50372)

52702)

43702)

48612)

50792)

44842)

49102)

46432)

46272)

44622)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1) Nu este cuprinsă suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, a culturilor intercalate şi succesive.

2) Inclusiv suprafaţa grădinilor familiale  şi a culturilor succesive

Sursa: Începând cu anul 2004, cercetări statistice realizate prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole

Pentru anii anteriori, cercetări statistice bazate pe surse administrative