Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii,

comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale

 

Judeţul

Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2)

Investiţii brute

(milioane lei preţuri curente)

2013

2014

Neamţ

742

600

Industria extractivă

6

5

Industria prelucrătoare

285

143

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

11

30

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

41

96

Construcţii

47

32

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

122

93

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi curierat

34

35

Hoteluri şi restaurante

33

7

Informaţii şi comunicaţii

11

7

Tranzacţii imobiliare, īnchirieri şi activităţi de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

53

79

Īnvăţămānt 1)

1

1

Sănătate şi asistenţă socială 1)

5

5

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

3

3

Diverse activităţi

90

64

 

 

 

1) Include numai unităţile locale cu activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.