Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale

şi clase de mărime

 

 

 

 

 număr unităţi

Regiunea
Activităţi (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

din care: pe clase de mărime,

după numărul de salariaţi

0-9

10-49

50-249

250

şi  peste

Nord – Est

 

 

2013

Total

50345

43655

5618

928

144

Industria extractivă

118

78

32

6

2

Industria prelucrătoare

6119

4357

1323

360

79

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

94

58

23

8

5

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

304

209

55

30

10

Construcţii

4853

4012

699

129

13

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

20853

18807

1863

174

9

Transport şi depozitare

3712

3243

413

44

12

Hoteluri şi restaurante

2916

2514

373

29

-

Informaţii şi telecomunicaţii

1570

1372

160

34

4

Tranzacţii imobiliare

1084

1020

56

7

1

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

4356

4188

157

10

1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1527

1243

203

73

8

Învăţământ 1)

347

319

28

-

-

Sănătate şi asistenţă socială 1)

1010

899

102

9

-

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

435

365

59

11

-

Alte activităţi de servicii

1047

971

72

4

-

 

2014

Total

52126

45515

5535

922

154

Industria extractivă

123

86

29

6

2

Industria prelucrătoare

6257

4528

1281

361

87

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

103

71

17

10

5

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

313

226

52

25

10

Construcţii

5047

4241

680

115

11

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

21212

19215

1817

171

9

Transport şi depozitare

4103

3603

439

50

11

Hoteluri şi restaurante

2954

2562

358

34

-

Informaţii şi telecomunicaţii

1649

1438

169

38

4

Tranzacţii imobiliare

1158

1095

55

7

1

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

4595

4424

154

15

2

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1623

1336

210

65

12

Învăţământ 1)

376

346

30

-

-

Sănătate şi asistenţă socială 1)

1047

932

105

10

-

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

464

388

65

11

-

Alte activităţi de servicii

1102

1024

74

4

-

 

 

 

 

 

 

1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.