Produsul intern brut          - CAEN Rev.1          

                                                                         

Anii

UM

Judeţul  Neamţ

2000

milioane lei (RON)

preţuri curente

1501,2

2001

2203,1

2002

2656,2

2003

3284,2

2004

4233,0

2005

4952,4

2006

5852,7

2007

6659,7

2008

7536,8

 

Produsul intern brut          - CAEN Rev.2

 

Anii

UM

Judeţul  Neamţ

2000

milioane lei (RON)

preţuri curente

1471,0

2001

2171,4

2002

2690,6

2003

3279,2

2004

4236,1

2005

4880,2

2006

5763,6

2007

6516,5

2008

7620,8

2009

7477,7

2010

7272,1

2011

7639,6

2012

8310,6

2013

8817,3

     

 Notă: Datele sunt calculate conform SEC 2010.