Produsul Intern Brut, pe categorii de resurse

 

Regiunea Nord - Est

2004

2005

2006

2007

2008

milioane lei preţuri curente

Agricultură, vânătoare şi silvicultură

4733,8

4422,0

4884,5

4208,7

5758,6

Pescuit şi piscicultură

2,4

2,0

2,3

4,0

6,4

Industrie1)

7070,6

7271,7

7538,6

9377,3

10346,4

Construcţii

1620,7

1845,3

2671,1

4029,3

5347,5

Comerţ

2573,9

2978,8

3622,0

4599,6

5033,4

Hoteluri şi restaurante

335,8

535,6

663,6

825,3

814,3

Transport, depozitare şi comunicaţii

2331,7

2762,8

3316,3

4043,3

4878,1

Intermedieri financiare

435,3

458,0

410,9

553,3

726,0

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

3418,3

4420,5

5597,8

6914,3

7867,9

Administraţie publică şi apărare

1395,5

1751,8

1925,1

2377,9

2674,9

Învăţământ

1432,3

1714,3

1959,0

2172,4

3286,8

Sănătate şi asistenţă socială

910,7

1180,5

1261,9

1587,1

2154,1

Valoarea adăugată brută regională (VABR)

26261,0

29343,3

33853,1

40692,5

48894,4

Impozite pe produs2)

3010,0

3808,3

4307,1

5305,7

6015,8

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)

301,0

308,7

360,3

133,7

127,1

Subvenţii pe produs

-141,8

-194,5

-90,6

-141,8

-96,4

Produs intern brut regional (PIBR) – total

29430,2

33265,8

38429,9

45990,1

54940,9

 

 

 

 

 

 

Notă: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.1.

1) inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă

2) inclusiv TVA

 

Produsul Intern Brut, pe categorii de resurse

 

Regiunea Nord - Est

2008

2009

2010

2011

2012

2013

milioane lei preţuri curente

Agricultură, silvicultură şi pescuit

5196,0

4701,9

4949,1

5852,8

4493,5

5653,3

Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

10398,9

10499,0

13765,4

13912,6

13408,1

13718,1

Construcţii

5695,7

5727,6

4881,2

4518,6

4656,8

4575,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante

10346,7

10115,6

7638,3

6800,7

9841,3

9556,5

Informaţii şi comunicaţii

831,6

859,2

935,4

951,8

1206,7

1754,6

Intermedieri financiare şi asigurări

713,7

653,3

633,3

482,1

808,8

1085,2

Tranzacţii imobiliare

5244,4

6139,8

5977,0

6034,3

6850,6

7737,3

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1291,3

1289,7

1475,0

1722,3

1654,3

2341,2

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială

8429,6

8386,0

8453,4

8204,6

8956,5

9511,9

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii

1155,9

1235,1

1467,1

1743,6

1899,2

1632,4

Valoarea adăugată brută regională (VABR)

49303,8

49607,2

50175,2

50223,4

53775,8

57566,4

Impozite pe produs1)

6080,2

5501,1

6067,0

6855,5

7484,2

7767,4

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)

125,9

99,6

205,9

271,3

296,4

244,6

Subvenţii pe produs

-109,3

-45,1

-366,9

-75,8

-151,7

-198,1

Produs intern brut regional (PIBR) – total

55400,6

55162,8

56081,2

57274,4

61404,7

65380,3

             

 Notă: Datele sunt calculate conform SEC 2010 şi sunt prezentate conform CAEN Rev.2.

1) inclusiv TVA