Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritar privată

 

număr unităţi

Judeţul Neamţ

Anul 2014

 Cabinete medicale de familie

261

 Cabinete medicale de medicină generală

45

 Cabinete medicale de specialitate

297

 Cabinete stomatologice

290

 Laboratoare medicale

47

 Laboratoare de tehnică dentară

73

 Farmacii1)

162

 Depozite farmaceutice

4

 

 

1) inclusiv puncte farmaceutice