Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor

mii lei

Judeţul Neamţ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

23789

29322

26459

32966

31795

32075

29861

31114

58349

76510

48755

38489

39445

36818

Indemnizaţie de şomaj1)(şomeri cu experienţă īn muncă)

8247

10871

12345

16291

14864

10388

9706

9542

33605

44560

22699

14216

16933

15971

Indemnizaţie de şomaj2)(şomeri fără experienţă īn muncă)

1442

1555

1096

1284

892

896

836

938

2111

3050

1972

1851

2015

2116

Alocaţie de sprijin

3755

3393

688

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cheltuieli pentru formarea profesională

-

229

220

234

492

588

501

517

361

333

343

290

294

301

Plata absolvenţilor

200

331

652

1113

1930

1855

1835

1709

1422

544

1114

1096

1260

1194

Calificarea, recalificarea şomerilor

76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează īnainte de expirarea perioadei de şomaj

-

461

803

830

305

300

409

290

89

372

311

216

338

324

Plăţi pentru stimularea  mobilităţii forţei de muncă

-

69

89

172

215

107

141

179

57

247

82

86

113

88

Plăţi pentru stimularea angajatorilor care īncadrează şomeri din  categoria defavorizaţi

-

94

1304

2310

4536

3949

5534

6060

4129

2687

4940

4660

4619

4323

Plăţi compensatorii īn cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare

4932

4532

849

389

497

553

156

106

158

7

19

-

-

-

Plăţi pentru stimularea absolvenţilor

-

-

-

-

-

126

177

227

67

133

109

133

144

140

Combaterea marginalizării sociale3)

-

-

-

-

-

745

1515

2175

1129

1211

2463

3389

2463

1041

Alte cheltuieli

5141

7787

8413

10336

8064

12568

9051

9371

15221

23366

14703

12552

11266

11320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1) Indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor aflate īn şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform art. 39 din Legea nr. 76/2002, precum şi alte sume acordate īn completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare şi a veniturilor de completare, conform OUG nr. 175/2002, OUG nr. 8/2003, OUG nr. 115/2003, Legea nr. 174/2003, Legea nr. 138/2004 şi OUG nr. 22/2004.

2) Indemnizaţie de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de īnvăţămānt, conform articolului 40 din Legea 76/2002 precum şi alte sume acordate īn completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform art. 72-73 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare

3) Conform Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă