Cantine de ajutor social1), în anul 2014

 

 

 

 

 

 

Cantine sociale

Beneficiari 3)

 (persoane)

Număr 2)

Capacitate 2)

(locuri)

Judeţul Neamţ

2

290

261

 

 

 

 

 

1) cantine sociale în subordinea consiliilor locale

2) la sfârşitul anului

3) număr mediu zilnic

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice