Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie 2014

 

 

UM

Regiunea Nord - Est

Localităţi1) cu instalaţii de canalizare publică

 

 

Total

din care:

număr

182

municipii şi oraşe

număr

44

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică

km

3627,1

Suprafaţa spaţiilor verzi Ón municipii şi oraşe

ha

3096

 

 

 

1) Municipii, oraşe, comune