Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie 2014

 

 

UM

Judeţul Neamţ

Localităţi1) cu instalaţii de canalizare publică

 

 

Total

număr

19

- municipii şi oraşe

număr

5

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică

km

378,2

Suprafaţa spaţiilor verzi Ón municipii şi oraşe

ha

352

 

1) Municipii, oraşe, comune