Cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodării, Ón anul 2014

 

Regiunea Nord - Est

Total
gospodării

Gospodării de:

Salariaţi

Agricultori

Şomeri

Pensionari

 

lei, lunar pe o persoană

Cheltuieli totale

757,17

937,23

566,28

588,75

803,97

 

procente

Cheltuieli băneşti

76,3

89,3

51,1

86,6

75,1

†† din care, pentru:

 

 

 

 

 

Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate

21,9

21,6

16,9

27,5

24,1

Cumpărarea de mărfuri nealimentare

20,4

20,0

17,8

20,0

21,6

Plata serviciilor

16,6

19,6

8,2

25,6

16,9

Cheltuieli pentru investiţii

0,5

0,1

0,8

-

0,9

Cheltuieli de producţie

1,7

0,4

3,6

0,4

2,4

Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe

11,6

24,3

1,6

9,7

4,3

Contravaloarea consumului deproduse agricole din resurse proprii

23,7

10,7

48,9

13,4

24,9

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cercetarea statistică a bugetelor de familie