Cāştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale - CAEN Rev.2

 

Regiunea Nord - Est

lei/salariat

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

2014

Total  economie  

263

341

432

542

663

765

938

1155

1207

1192

1199

1229

1321

1437

Agricultură, silvicultură şi pescuit

 

 

 

 

 

 

 

934

1010

1058

1092

1097

1179

1295

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

1022

1093

1169

1231

1281

1313

1379

   din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria extractivă

 

 

 

 

 

 

 

1961

2036

2173

2311

2427

2524

2725

Industria prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

889

956

1028

1100

1154

1217

1278

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

 

 

 

 

 

 

2331

2227

2301

2386

2498

2338

2530

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

 

 

 

 

 

 

 

1120

1207

1240

1273

1349

1348

1415

Construcţii

 

 

 

 

 

 

 

938

1008

1009

1014

1013

1006

1080

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 

 

 

 

 

 

769

830

890

926

917

965

1087

Transport şi depozitare

 

 

 

 

 

 

 

1272

1270

1285

1278

1307

1305

1369

Hoteluri şi restaurante

 

 

 

 

 

 

 

638

656

713

716

731

762

767

Informaţii şi comunicaţii

 

 

 

 

 

 

 

1714

1890

1967

2159

1957

2224

2364

Intermedieri financiare şi asigurări

 

 

 

 

 

 

 

2427

2293

2346

2481

2508

2488

2394

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

1011

1070

950

1007

1077

1049

1064

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

1391

1429

1420

1374

1386

1572

1598

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

 

 

 

 

 

 

 

797

829

886

938

927

1171

1322

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

 

 

 

 

 

 

 

2235

1971

1747

1657

1853

2204

2558

Īnvăţămānt

 

 

 

 

 

 

 

1702

1696

1436

1380

1379

1562

1832

Sănătate şi asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

 

1239

1338

1219

1178

1294

1419

1458

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

 

 

 

 

 

 

 

1055

1277

1077

988

1043

1120

1162

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

652

751

780

838

901

981

1080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă