Cāştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale - CAEN Rev.2

lei/salariat

Judeţul Neamţ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total economie

248

328

390

503

603

710

879

1040

1080

1095

1114

1123

1198

1274

Agricultură, silvicultură şi pescuit

 

 

 

 

 

 

 

936

1053

1099

1071

1075

1188

1310

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

925

953

1098

1140

1182

1230

1262

   din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria extractivă

 

 

 

 

 

 

 

1974

2028

2674

2507

2473

2631

2747

Industria prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

832

850

975

1021

1069

1144

1149

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

 

 

 

 

 

 

2637

2455

2619

2767

2894

2736

2796

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

 

 

 

 

 

 

 

1034

1154

1253

1281

1343

1424

1446

Construcţii

 

 

 

 

 

 

 

886

954

894

943

867

899

927

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 

 

 

 

 

 

695

742

840

950

861

939

987

Transport şi depozitare

 

 

 

 

 

 

 

1160

1175

1139

1143

1189

1183

1235

Hoteluri şi restaurante

 

 

 

 

 

 

 

631

638

665

659

667

755

777

Informaţii şi comunicaţii

 

 

 

 

 

 

 

1896

1854

1590

1670

1395

1675

1510

Intermedieri financiare şi asigurări

 

 

 

 

 

 

 

2313

2259

2104

2290

2202

2219

2113

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

749

802

857

844

907

1069

1214

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

1139

1327

1084

1161

1496

1265

1459

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

 

 

 

 

 

 

 

633

676

747

737

781

940

1112

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

 

 

 

 

 

 

 

2162

1859

1581

1539

1728

2042

2260

Īnvăţămānt

 

 

 

 

 

 

 

1402

1397

1255

1132

1191

1304

1363

Sănătate şi asistenţă socială

 

 

 

 

 

 

 

1200

1336

1256

1281

1306

1352

1589

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

 

 

 

 

 

 

 

1029

989

941

881

959

1065

1200

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

632

738

969

955

1057

885

1959

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă