Organizarea administrativă a teritoriului, la 31 decembrie

 

Suprafaţa totală (km): 5896

Judeţul Neamţ

Numărul oraşelor şi municipiilor

din care:

municipii

Numărul comunelor

Numărul

satelor

2001

4

2

70

347

2002

4

2

70

347

2003

5

2

72

344

2004

5

2

76

344

2005

5

2

78

344

2006

5

2

78

344

2007

5

2

78

344

2008

5

2

78

344

2009

5

2

78

344

2010

5

2

78

344

2011

5

2

78

344

2012

5

2

78

344

2013

5

2

78

344

2014

5

2

78

344