Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării, în anul 2014

 

Regiunea Nord – Est

Total
gospodării

Gospodării de:

Salariaţi

Agricultori

Şomeri

Pensionari

 

lei, lunar pe o persoană

Venituri totale

791,72

1009,33

544,54

542,82

862,01

 

procente

Venituri băneşti

din care:

75,8

88,3

48,1

81,6

75,5

 Salarii brute şi alte drepturi salariale

37,2

80,2

6,0

35,5

8,4

 Venituri din agricultură

5,1

0,8

21,4

1,2

2,3

 Venituri din activităţi neagricole independente

3,0

0,3

4,0

1,1

0,7

 Venituri din prestaţii sociale

25,4

4,9

9,4

22,0

61,5

 Venituri din proprietate

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţii şi beneficiarii de prestaţii sociale

1,5

1,8

1,0

3,9

1,2

Contravaloarea consumului de produse agricole din  resurse proprii

22,7

9,9

50,9

14,5

23,3

 

 

 

 

 

 

Sursa: Cercetarea statistică a bugetelor de familie