Numărul accidentaţilor în muncă, în anul 2014

 

 

Regiunea Nord - Est

Număr accidentaţi

 

      Total

295

din care:

 

Mortal

38

Incapacitate temporară de muncă

257

Accidente colective 

 

Număr accidente

4

Număr accidentaţi - total

13

din care: mortal

1

Rata accidentelor de muncă (‰)

0,54

 

 

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice